Sào gương Nikon PP200E Myzox

950.000,0

Avaibility: In Stock
Share:

Số đọc rõ ràng bằng cách in trực tiếp trên nhôm Dễ dàng khóa bằng hệ thống khóa xoắn Chống ăn mòn chân gương bằng thép không gỉ Dễ dàng điều chỉnh với bọt thủy tròn Mở rộng hoàn toàn 2,000mm Đóng kín 1,150mm Bọt thủy tròn Nghiêng 40’/2mm Khóa Khóa xoắn Trọng lượng 0.76Kg

  • Số đọc rõ ràng bằng cách in trực tiếp trên nhôm
  • Dễ dàng khóa bằng hệ thống khóa xoắn
  • Chống ăn mòn chân gương bằng thép không gỉ
  • Dễ dàng điều chỉnh với bọt thủy tròn

Mở rộng hoàn toàn

2,000mm

Đóng kín

1,150mm

Bọt thủy tròn

Nghiêng 40’/2mm

Khóa

Khóa xoắn

Trọng lượng

0.76Kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sào gương Nikon PP200E Myzox”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *