Showing the single result

Thông tin kỹ thuật Gương Giấy

 • Kích thước : 20×20, 30×30,40×40, 50×50, 60×60 ( đơn vị mm)
 • Các dữ liệu sau đây chỉ dành cho các máy toàn đạc điện tử thương hiệu Leica, tất cả các chỉ số dữ liệu từ dữ liệu Leica chính thức:
  * Độ chính xác
  * Chế độ đo tiêu chuẩn :   2mm +2 ppm
  · Chế độ Quick đo         :   5mm +2 ppm
  · Theo dõi chế độ đo     :   5mm +2 ppm
  · Chế độ đo trung bình  :   2mm +2 ppm