Showing 1–9 of 17 results

Mua hàng ở Trắc Địa Lê Linh vì:

 1. Nhận hàng ngay trong ngày
 2. Xem hàng -> hài lòng -> thanh toán
 3. Được đổi trả hàng với nhiều ưu đãi
 4. Bảo hành 12 tháng
 5. MIỄN PHÍ kiểm định trọn đời thiết bị

Mua hàng ở Trắc Địa Lê Linh vì:

 1. Nhận hàng ngay trong ngày
 2. Xem hàng -> hài lòng -> thanh toán
 3. Được đổi trả hàng với nhiều ưu đãi
 4. Bảo hành 12 tháng
 5. MIỄN PHÍ kiểm định trọn đời thiết bị

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TS02
Hãng SX: LEICA – THỤY SỸ
Chất lượng: Mới 98%
Bảo hành: 12 Tháng
Độ phóng đại: 30X
Cấp chính xác: 5”
Kiểm định miễn phí: 5 năm

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TS03
Hãng SX: LEICA – THỤY SỸ
Chất lượng: Mới 98%
Bảo hành: 12 Tháng
Độ phóng đại: 30X
Cấp chính xác: 5”
Kiểm định miễn phí: 5 năm

Mua hàng ở Trắc Địa Lê Linh vì:

 1. Nhận hàng ngay trong ngày
 2. Xem hàng -> hài lòng -> thanh toán
 3. Được đổi trả hàng với nhiều ưu đãi
 4. Bảo hành 12 tháng
 5. MIỄN PHÍ kiểm định trọn đời thiết bị

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON DTM352:
Hãng SX: NIKON – NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 98%
Bảo hành: 24 Tháng
Độ phóng đại: 33X
Cấp chính xác: 5”
Kiểm định miễn phí: 5 năm

Mua hàng ở Trắc Địa Lê Linh vì:

 1. Nhận hàng ngay trong ngày
 2. Xem hàng -> hài lòng -> thanh toán
 3. Được đổi trả hàng với nhiều ưu đãi
 4. Bảo hành 12 tháng
 5. MIỄN PHÍ kiểm định trọn đời thiết bị

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON K
Hãng SX: NIKON – NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
Độ phóng đại: 33X
Cấp chính xác: 2”, 5”
Kiểm định miễn phí: 5 năm

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON N:
Hãng SX: NIKON – NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
Độ phóng đại: 30X
Cấp chính xác: 5”, 2”
Kiểm định miễn phí: 5 năm